Цемент қамырының қалыпты қоюлығын анықтау

Цемент қамырының қалыпты қоюлығын анықтау тұтқыр материалдардың беку уақытын, аумағы өзгеруінің біркелкілігін және механикалық беріктігін анықтауға жол ашуы керек.

Әдетте цементтердің химиялық реакциясы жүру үшін қалыпты қоюлықтағы қамыр алуға қажетті судан елеулі аз су қажет. Қалыпты қоюлықтағы ыңғайлы өңделетін ерітінді алуға су қаншалықты аз алынса, қатқылданған тұтқырдың беріктігі соншалықты жоғары болады. Түрлі қоспалар енгізу жолымен немесе басқа тәсілдермен цементтің суға деген қажеттілігін кемітуге ұмтылуды осылай түсіндіруге болады. Цемент қамырының қалыпты қоюлығын анықтауды Вика приборының көмегімен жүргізеді. 14-суретте цемент қамырының қалыпты қоюлығын және беку уақытын анықтауға арналған Вика приборы көрсетілген.

Прибор тұлға оқшантайында (2) еркін жылжып жүретін цилиндр өзектен тұрады (1). Өзекті қысқыш бұранда немесе басқа бір бекіту құралының көмегімен қажетті биіктікке бекітеді. Көрсеткіш (4) өзектің тұлғаға бекітілген және мм-ге бөлінген шкалаға қатысты жылжуын есептеуге қызмет етеді. Прибордың жылжымалы бөлігінің жалпы салмағы (пестик және инемен қоса) 300±2г көлемінде болуы керек.

Цемент қамырының қалыпты қоюлығын анықтау кезінде жылжымалы өзектің төменгі бөлігіне металл цилиндр-пестик орнатылады. Ол тоттанбайтын болаттан жасалған, әрі беті жылтыр. Пестиктің диаметрі ±10+0,02мм, ал ұзындығы 50мм. Пестиктің салмағы 35±1г.

Цемент қамырының қалыпты қоюлығы деп, оның Вика приборының қамыр толтырылып, шығыршыққа салынған пестигі шығыршық орнатылған пластинкаға 5-7мм жетпей тұратын жағдайдағы консистенциясын есептейді.

Цемент сынағын 310.1-76 ГОСТ-ы бойынша әзірлейді. Сынақты бастамас бұрын Вика приборының өзегі еркін түсіп тұрғандығын, сондай-ақ пестиктің шығыршық орнатылған пластинкамен жанауы кезіндегі прибордың нөлдік көрсетуін тексереді. Нөлдік ауытқыған жағдайда прибор шкаласын тиісті түрде жылжытады. Шығыршық пен пластинканы сынақ алдында машина майымен жұқалап майлау қажет.Қамырдың қалыпты қоюлығын анықтау барысында 310.3-76 ГОСТ-ына сай 1 грамға дейінгі дәлдікпен өлшенген 400 грамм цементті алдын ала сулы шүберекпен сүртілген кесеге салады. Одан кейін цементке ойлау жер жасап, оған бір қимылмен қалыпты қоюлығын анықтау барысында, қоюлықтағы цемент қамырын жасауға қажетті (шамамен) су құяды. Мұнан соң шұқанақты дереу цементпен толтырып, 30 секундтан соң алдымен абайлап араластырады, ал одан кейін болат қалақшамен өзара перпендикулярлы бағытта қатты араластырады. Цементті сумен араластыру ұзақтығы су құйған кезден бастап есептегенде 5 минутқа созылады. Цементке су құйғанға дейін және одан кейін араластыруға болады. Араластыруды аяқтаған соң, қамырды бір қимылмен прибор шығыршығына салады, сөйтіп пластинканы қатты тұғырға соққылап 5-6 рет сілкейді. Қамырдың артығын суланған пышақпен кесіп алып, қамырдың бетін сол пышақпен тегістейді.

Дайындалған қамырды шығыршықты Вика приборына орнатады. Мұнан кейін прибор пестигін қамыр бетімен жанасқанша түсіріп шығыршық ортасына өзекті бұрандамен бекітеді. Одан соң бекіткіш бұранданы тез ағытып, өзекті босатады да пестиктің қамырға еркін бойлауына мүмкіндік береді. Өзек босатылғаннан кейін 30 секундтан соң шкала бойынша бойлауды есептейді.

Егер пестик қамырға 5мм-ден төмен немесе 7мм-ден жоғары бойласа қосылатын су көлемін өзгерту және пестиктің 5-7мм-ге бойлауына ұмтылу арқылы (жеткізу үшін) жаңа сынақ әзірлейді.

Қалыпты қоюлықтағы қамырды алуға қажетті су көлемі цемент салмағының проценті ретінде бейнелеп, 0,25%-ке дейінгі дәлдікпен анықтайды.


9033215765863239.html
9033287296000870.html
    PR.RU™